Tuyển dụng

02-10-2018 227 Lượt xem
Mô tả công việc - Tốt nghiệp ĐH-CĐ: chuyên ngành Điện Công nghiệp hoặc Điện tử. - Chịu trách nhiệm vận hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị có liên quan đến phần điện. - Tham ...
01-10-2018 291 Lượt xem
Mô tả công việc - Kế toán tổng hợp báo cáo tài chính - thuế: Kiểm soát doanh thu, chi phí, giá thành, hàng tồn kho Kiểm soát hạch toán nguyên giá, phân bổ khấu hao TSCĐ, ...
25-11-2017 326 Lượt xem
<Đang cập nhật>
25-11-2017 281 Lượt xem
<Đang cập nhật>