Tuyển dụng

02-10-2018 124 Lượt xem
Mô tả công việc - Tốt nghiệp ĐH-CĐ: chuyên ngành Điện Công nghiệp hoặc Điện tử. - Chịu trách nhiệm vận hành, bảo trì,...
25-11-2017 218 Lượt xem
<Đang cập nhật>
01-10-2018 178 Lượt xem
Mô tả công việc - Kế toán tổng hợp báo cáo tài chính - thuế: Kiểm soát doanh thu, chi phí, giá thành, hàng tồn kho ...
25-11-2017 186 Lượt xem
<Đang cập nhật>