Tin tức hoạt động

19-10-2011 3561 Lượt xem
Hưởng ứng phong trào ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng Thương hiệu phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam phát động ...