Tin từ FIT

28-12-2016 955 Lượt xem
Sau khi hoàn tất mua 510.000 cổ phiếu của DCL, ban lãnh đạo F.I.T quyết định mua thêm 1,5 triệu cổ phiếu của DCL, tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu lên 66,18% tương đương với ...
28-12-2016 634 Lượt xem
Với giao dịch lần này, F.I.T đã nắm giữ 63,52% cổ phiếu của DCL, tương đương với 35.782.616 cổ phiếu. Việc mua thêm cổ phiếu này được thực hiện theo Nghị quyết HĐQT số ...
19-10-2016 609 Lượt xem
Theo báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016, các sản phẩm của CTCP Nước khoáng Khánh Hòa (Vikoda) đạt mức tăng...