Toggle Tiêu đề Ngày
pdf Nghị quyết HĐQT V/v góp vốn thành lập công ty cổ phần và giải thể ( pdf, 983 KB ) (369 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT V/v chủ trương mở rộng nhà máy Capsule ( pdf, 388 KB ) (383 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT V/v thay đổi người đại diện phần vốn góp, GĐ và người đại diện theo PL tại VPC - SG ( pdf, 631 KB ) (389 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT v/v thời gian cổ phiếu được tự do chuyển nhượng theo chương trình ESOP 2015 ( pdf, 372 KB ) (321 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT v/v chốt danh sách phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn CSH cho cổ đông hiện hữu ( pdf, 454 KB ) (304 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2016 ( pdf, 1.19 MB ) (292 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT v/v chốt danh sách phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn CSH cho cổ đông hiện hữu ( pdf, 705 KB ) (340 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT V/v phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu ( pdf, 696 KB ) (318 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu. ( pdf, 1.11 MB ) (345 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT v/v thông qua Thư từ nhiệm ( pdf, 594 KB ) (325 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch trình Đại hội cổ đông ( pdf, 599 KB ) (441 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng thuê nhà và hợp đồng dịch vụ tư vấn ( pdf, 1.26 MB ) (472 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng làm nhà phân phối ( pdf, 423 KB ) (388 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT về việc tạm hoãn chào bán riêng lẻ cổ phiếu ( pdf, 434 KB ) (611 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT về việc xử lý số cổ phần không chào bán hết của đợt 2 năm 2015 ( pdf, 684 KB ) (745 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh danh sách cổ đông chiến lược ( pdf, 369 KB ) (955 download) Popular
pdf NQHĐQT về tiêu chí và danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán trong đợt 3 ( pdf, 860 KB ) (944 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT về việc triển khai tăng vốn đợt 3 ( pdf, 459 KB ) (891 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung sửa đổi điều lệ công ty ( pdf, 8.27 MB ) (855 download) Popular
pdf Nghị quyết HĐQT v/v thông qua một số nội dung v/v triển khai đợt 2 của việc chào bán cổ phiếu tăng v ( pdf, 1.62 MB ) (968 download) Popular