09-01-2018 433 Lượt xem

Ông Trịnh Quốc Khánh

Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc tài chính

Ông Khánh có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, tư vấn, đầu tư. Trước khi giữ chức vụ Giám đốc tài chính, Phó Tổng Giám đốc tại DCL, ông Khánh từng làm việc tại các công ty VMS Mobile, Gtel Mobile, VNPT và F.I.T.

Là một trong những lãnh đạo chủ chốt của DCL, với mục tiêu đưa DCL phát triển bền vững, ông Khánh đã tham gia mạnh mẽ trong quá trình tái cấu trúc DCL, đặc biệt công tác quản lý chặt chẽ hệ thống tài chính kế toán, kiểm soát tốt chi phí…nhằm tối đa hóa lợi nhuận, thu hút đầu tư lâu dài.