Ông Phí Xuân Trường

Thành viên HĐQT

Ông Trường có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tư vấn đầu tư tại Công ty TNHH PwC Việt Nam, CTCP Đầu tư F.I.T…