Danh sách sản phẩm đã chọn

STT Tên sản phẩm

Dây truyền dịch cánh bướm 25G x 3/4"
Ý kiến khách hàng về sản phẩm này

Quy cách

Dây truyền dịch cánh bướm dùng 1 lần

Quy cách:  25G x 3/4"

Sản phẩm liên quan


Dây truyền dịch cánh bướm 23Gx3/4"
Dây truyền dịch cánh bướm 23Gx3/4