Danh sách sản phẩm đã chọn

STT Tên sản phẩmTìm tên thuốc bằng: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kháng Sinh

AZITHROX 100

Chi tiết |

AZITHROX 250

Chi tiết |

CEFACLOR 250

Chi tiết |

CEFACLOR 250

Chi tiết |


CEFACYL 500

Chi tiết |

CEFACYL® 250

Chi tiết |

Cefixim 100

Chi tiết |

CEFIXIM 100

Chi tiết |


CEFIXIM 100

Chi tiết |

CEFIXIM 200

Chi tiết |

Cefixim 200 mg

Chi tiết |

CEFIXVPC 100

Chi tiết |


CEFIXVPC 100

Chi tiết |


Ceplor VPC 250

Chi tiết |

Ceplor VPC 250

Chi tiết |

CLACEF 500mg

Chi tiết |