Thông tin chi tiết cho Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

Thuộc tínhGiá trị
Chủ đề:Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng
Miêu tả:
Tên tập tin:DCL 12022018-BC tien do su dung von .pdf
Kích thức tập tin: 1.21 MB
Loại tập tin:pdf (Loại định doạng: application/pdf)
Người tạo:natruc
Tạo vào: 02/12/2018 08:36
Người xem:Mọi người
Duy trì bời:Người soạn thảo
Số lần xem:27 Số lần xem
Cập nhật lần cuối: 02/12/2018 08:37
Trang chủ: