Thông tin chi tiết cho Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017

Thuộc tínhGiá trị
Chủ đề:Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017
Miêu tả:
Tên tập tin:DCL-22012018- Bao cao tinh hình quan tri.pdf
Kích thức tập tin: 4.13 MB
Loại tập tin:pdf (Loại định doạng: application/pdf)
Người tạo:natruc
Tạo vào: 01/25/2018 10:25
Người xem:Mọi người
Duy trì bời:Người soạn thảo
Số lần xem:77 Số lần xem
Cập nhật lần cuối: 01/25/2018 10:27
Trang chủ: