Thông tin chi tiết cho Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Thuộc tínhGiá trị
Chủ đề:Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
Miêu tả:
Tên tập tin:DCL-Nghi quyet DHDCD BT 2018.pdf
Kích thức tập tin: 2.16 MB
Loại tập tin:pdf (Loại định doạng: application/pdf)
Người tạo:natruc
Tạo vào: 01/05/2018 10:25
Người xem:Mọi người
Duy trì bời:Người soạn thảo
Số lần xem:225 Số lần xem
Cập nhật lần cuối: 01/05/2018 10:25
Trang chủ: