Thông tin chi tiết cho Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Thuộc tínhGiá trị
Chủ đề:Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
Miêu tả:
Tên tập tin:DCL - BB DHDCD BT 2018n.pdf
Kích thức tập tin: 4 MB
Loại tập tin:pdf (Loại định doạng: application/pdf)
Người tạo:natruc
Tạo vào: 01/05/2018 10:24
Người xem:Mọi người
Duy trì bời:Người soạn thảo
Số lần xem:141 Số lần xem
Cập nhật lần cuối: 01/09/2018 09:55
Trang chủ: