Thông tin chi tiết cho Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Thuộc tínhGiá trị
Chủ đề:Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
Miêu tả:
Tên tập tin:22112017-DCL- TB ngay dang ky cuoi cung thuc hien quyen tham du DHDCD BT 2018.PDF
Kích thức tập tin: 699.01 kB
Loại tập tin:PDF (Loại định doạng: application/pdf)
Người tạo:natruc
Tạo vào: 11/22/2017 07:54
Người xem:Mọi người
Duy trì bời:Người soạn thảo
Số lần xem:58 Số lần xem
Cập nhật lần cuối: 11/22/2017 07:55
Trang chủ: