Thông tin chi tiết cho CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Thuộc tínhGiá trị
Chủ đề:CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Miêu tả:
Tên tập tin:03112017-DCL-CBTT thay doi SL CP co quyen BQ dang luu hanh.pdf
Kích thức tập tin: 235.43 kB
Loại tập tin:pdf (Loại định doạng: application/pdf)
Người tạo:natruc
Tạo vào: 11/02/2017 13:40
Người xem:Mọi người
Duy trì bời:Người soạn thảo
Số lần xem:124 Số lần xem
Cập nhật lần cuối: 11/02/2017 13:40
Trang chủ: