Thông tin chi tiết cho CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Thuộc tínhGiá trị
Chủ đề:CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Miêu tả:
Tên tập tin:DCL-02112017 -CBTT thay doi so luong CP co quyen BQ dang luu hanh.pdf
Kích thức tập tin: 378.63 kB
Loại tập tin:pdf (Loại định doạng: application/pdf)
Người tạo:natruc
Tạo vào: 11/01/2017 15:08
Người xem:Mọi người
Duy trì bời:Người soạn thảo
Số lần xem:113 Số lần xem
Cập nhật lần cuối: 11/01/2017 15:09
Trang chủ: