Thông tin chi tiết cho Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2017

Thuộc tínhGiá trị
Chủ đề:Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2017
Miêu tả:
Tên tập tin:DCL-NQ DH CD BT 2017.PDF
Kích thức tập tin: 2.97 MB
Loại tập tin:PDF (Loại định doạng: application/pdf)
Người tạo:natruc
Tạo vào: 09/09/2017 06:15
Người xem:Mọi người
Duy trì bời:Người soạn thảo
Số lần xem:172 Số lần xem
Cập nhật lần cuối: 09/09/2017 06:15
Trang chủ: