Thông tin chi tiết cho Báo cáo tình hình quản trị Công ty (6 tháng đầu năm 2017)

Thuộc tínhGiá trị
Chủ đề:Báo cáo tình hình quản trị Công ty (6 tháng đầu năm 2017)
Miêu tả:
Tên tập tin:DCL-18072017-BC tinh hinh QT Cong ty 6 thang dau nam 2017.PDF
Kích thức tập tin: 4.16 MB
Loại tập tin:PDF (Loại định doạng: application/pdf)
Người tạo:natruc
Tạo vào: 07/18/2017 08:34
Người xem:Mọi người
Duy trì bời:Người soạn thảo
Số lần xem:272 Số lần xem
Cập nhật lần cuối: 07/18/2017 08:35
Trang chủ: