Thông tin chi tiết cho Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016

Thuộc tínhGiá trị
Chủ đề:Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016
Miêu tả:
Tên tập tin:DCL 23012017-BC THQT CTY NIEM YET Nam 2016.pdf
Kích thức tập tin: 4.03 MB
Loại tập tin:pdf (Loại định doạng: application/pdf)
Người tạo:natruc
Tạo vào: 01/23/2017 07:30
Người xem:Mọi người
Duy trì bời:Người soạn thảo
Số lần xem:381 Số lần xem
Cập nhật lần cuối: 01/23/2017 07:31
Trang chủ: