Thông tin chi tiết cho Báo cáo tình hình quản trị Công ty (6 tháng đầu năm 2016)

Thuộc tínhGiá trị
Chủ đề:Báo cáo tình hình quản trị Công ty (6 tháng đầu năm 2016)
Miêu tả:
Tên tập tin:Bao cao tinh hinh quan tri Cty 6 thang nam2016.pdf
Kích thức tập tin: 3.8 MB
Loại tập tin:pdf (Loại định doạng: application/pdf)
Người tạo:natruc
Tạo vào: 07/25/2016 09:19
Người xem:Mọi người
Duy trì bời:Người soạn thảo
Số lần xem:448 Số lần xem
Cập nhật lần cuối: 07/18/2017 08:36
Trang chủ: