Thông tin chi tiết cho Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016

Thuộc tínhGiá trị
Chủ đề:Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016
Miêu tả:
Tên tập tin:Nghi quyet DHCD thuong nien nam 2016.PDF
Kích thức tập tin: 2.13 MB
Loại tập tin:PDF (Loại định doạng: application/pdf)
Người tạo:natruc
Tạo vào: 03/05/2016 00:00
Người xem:Mọi người
Duy trì bời:Người soạn thảo
Số lần xem:713 Số lần xem
Cập nhật lần cuối: 03/12/2016 02:45
Trang chủ: