Danh sách sản phẩm đã chọn

STT Tên sản phẩmNew products

NƯỚC OXY GIÀ 3%
NƯỚC OXY GIÀ 3%
VILANTA
VILANTA
MENTHOL II
MENTHOL II
RANITIDIN VPC 300
RANITIDIN VPC 300
VILOGASTRIN
VILOGASTRIN
POVIDON
POVIDON
Cortebois
Cortebois
RISEDRONAT 5
RISEDRONAT 5
RISEDRONAT 35
RISEDRONAT 35
SIMTORVPC 20
SIMTORVPC 20
AMLODIPIN 10 mg
AMLODIPIN 10 mg
TERPIN - CODEIN 10
TERPIN - CODEIN 10
Tìm tên thuốc bằng: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pharmaceutical

NƯỚC OXY GIÀ 3%
NƯỚC OXY GIÀ 3%
VILANTA
VILANTA
MENTHOL II
MENTHOL II
RANITIDIN VPC 300
RANITIDIN VPC 300
VILOGASTRIN
VILOGASTRIN
POVIDON
POVIDON
Cortebois
Cortebois
SIMTORVPC 20
SIMTORVPC 20
 

Capsules

Viên nang rỗng Size 3
Viên nang rỗng Size 3
Viên nang rỗng Size 4
Viên nang rỗng Size 4
Viên nang rỗng Size 2
Viên nang rỗng Size 2
Viên nang rỗng Size 1
Viên nang rỗng Size 1
 

Medical instruments

5cc-25Gx5/8" có kim
5cc-25Gx5/8
5cc-25Gx1" không kim
5cc-25Gx1
5cc-25Gx1" có kim
5cc-25Gx1
3cc-25Gx5/8" có kim
3cc-25Gx5/8
 

Dược Phẩm Cửu Long