CNTT - VT

Thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long – Trung tâm Công nghệ - Thông tin.


 

 

 

 

 

Đọc thêm...

 
 

Khởi động dự án ERP của Pharimexco

Thứ tư, 22 Tháng 12 2010 07:53

  Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (Pharimexco) thành lập Ban điều hành và Ban quản lý dự án ERP 

Đọc thêm...

 
 

Thông báo thay đổi bổ sung Giấy phép kinh doanh

 

 

    Thành lập Chi nhánh

Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long

    – Trung tâm Công nghệ Thông tin.

 

 

 

 

Đọc thêm...

 
 

Pharimexco hợp tác với FPT trong lĩnh vực CNTT

           

                    

Công ty CP Dược phẩm Cửu Long và FPT-IS ký kết hợp tác chiến lược đầu tư và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin.

 

 

Đọc thêm...