Sự kiện

Phát động thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà"

Phong trào phụ nữ « Giỏi việc nước - Đảm việc nhà » trong nữ CNLĐ là sự tiếp nối truyền thống tám chữ vàng «Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang » của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới.

 

Ra đời vào năm 1989 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, đến nay vừa tròn 22 năm, phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" ngày càng khẳng định được ý nghĩa to lớn khi đáp ứng được những yêu cầu bức xúc mà lịch sử đặt ra đối với nữ CNLĐ trong thời kỳ đổi mới đất nước, góp phần hình thành đội ngũ nữ công dân ưu tú, vừa “giỏi”, vừa “đảm”, đủ sức gánh vác những trọng trách trong tình hình mới.  Nội dung "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" ngắn gọn, hàm súc nhưng có sức khái quát cao, mang giá trị cổ vũ động viên rất lớn, đã đánh thức được những tiềm năng to lớn trong mỗi người phụ nữ, giúp chị em thêm bản lĩnh, tự hào và tự tin vươn lên thành đạt trong cuộc sống. Bên cạnh đó, Phong trào "Giỏi việc nước- Đảm việc nhà" đã đặc biệt chú ý tới con người gia đình trong mỗi người phụ nữ mới. Muốn hội nhập với thế giới, người phụ nữ không thể chỉ quẩn quanh với vai trò của người nội trợ trong gia đình, mà phải vừa đảm việc nhà vừa giỏi việc nước.


Hưởng ứng phong trào «  Giỏi việc nước - Đảm việc nhà » do Ban nữ Công LĐLĐ Tỉnh phát động ; trong những năm qua, phong trào “ Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” đã trở thành nét đẹp truyền thống trong nữ CNLĐ , góp phần nâng cao vị trí, vai trò của người phụ nữ trên các lĩnh vực: công tác, xã hội và gia đình. Bằng nhiều hoạt động thiết thực, Ban Chấp hành CĐCS đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung của phong trào, vận động nữ CNLĐ tích cực tham gia hưởng ứng phong trào do các cấp Công đoàn phát động. Nội dung tuyên truyền gắn với việc tổ chức các hoạt động nhân kỉ niệm ngày lễ: 8/3, 20/10, ngày gia đình Việt Nam 28/6 ;  thông qua sinh hoạt nữ công, chị em cùng trao đổi, học tập kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ, về cuộc sống gia đình và xã hội. Sau 5 năm triển khai, phong trào “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” đội ngũ nữ CNLĐ đã có nhiều đóng góp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng công sở, cơ quan văn hoá. Trên mọi lĩnh vực và cương vị công tác, chị em đã  thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng và đức tính tận tụy hi sinh, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia học tập bằng nhiều hình thức như tập trung, tại chức, tự học thực sự trở thành người vợ đảm, dâu hiền trong gia đình, góp phần làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp.

 

Song song với các phong trào thi đua các hoạt động khác như: công tác từ thiện, hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ủng hộ các quĩ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ mái ấm công đoàn cũng được nữ CNLĐ của cơ quan nhiệt tình hưởng ứng. Các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao được duy trì thường xuyên, tạo tinh thần phấn khởi, gắn bó, đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác. Tổng kết 5 năm phong trào Giỏi việc nước - Đảm việc nhà », Ban nữ công đã bình xét, tôn vinh 163 chị đạt danh hiệu «Giỏi việc nước - Đảm việc nhà » cấp cơ sở và đề nghị LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen 16 chị đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào và cấp giấy chứng nhận cho 55 chị, trong đó có một chị vinh dự được Bằng khen TLĐ. Qua đó Ban nữ công CĐCS được bằng khen của TLĐ

 

Để phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” tiếp tục phát triển, trong thời gian tới, Ban Chấp hành Công đoàn chỉ đạo Ban Nữ công Công ty đổi mới nội dung, hình thức hoạt động công tác nữ công, chăm lo bảo vệ về quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ; phát động phong trào thi đua:”Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, gắn với phong trào “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” trong nữ  CNLĐ đảm bảo chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho Nữ CNLĐ, góp phần thực hiện hiệu quả kế hoạch SXKD của đơn vị, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc ở địa phương

 

Căn cứ kết quả tổng kết 5 năm phong trào thi đua "Giỏi việc nước- Đảm việc nhà" của các cấp công đoàn; để phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ; CNLĐ đi vào cuộc sống và trở thành động lực giúp chị em làm tốt công việc chuyên môn, công việc gia đình, Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Nữ công  tiếp tục phát động phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CN-LĐ năm 2011:

 

Mục tiêu:

 

1. Vì sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước, động viên nữ CNLĐ phát huy tiềm năng trí tuệ, lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

2. Xây dựng người nữ CNLĐ yêu nước, có trí thức, có sức khỏe, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, quan tâm tới lợi ích xã hội và cộng đồng.

 

3. Tập hợp đông đảo nữ CNLĐ toàn cơ quan tiếp tục tham gia hưởng ứng phong trào, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, xây dựng tỉnh Vĩnh Long, giàu đẹp.

 

Nội dung:

 

1. Thi đua lao động và công tác giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao.

 

2. Tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển kinh tế đất nước.

 

3. Tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi con khoẻ ; dạy con ngoan, học giỏi, thực hiện tốt chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng tiến bộ, hạnh phúc. Tích cực tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội.

 

4. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng.

 

Biện pháp thực hiện :

 

1. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nội dung phong trào thi đua đến từng nữ cán bộ, đoàn viên công đoàn. Gắn phong trào với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành – Sáng tạo – Tận tụy- Gương mẫu” do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động với các nội dụng cụ thể, thiết thực.

 

2. Chủ động phối hợp với chuyên môn cải thiện điều kiện làm việc; kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng đối với lao động nữ.

 

3. Động viên, khuyến khích nữ CNLĐ tích cực học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ. Tăng cường và  đa  dạng  hóa  công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về giới, về xây dựng gia đình nữ CNLĐ trong thời kỳ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước, thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, phòng chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình nữ CNLĐ.

 

4. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, tiếp tục duy trì, phát triển tốt các hoạt động động viên khuyến khích con em nữ CNLĐ thi đua học giỏi.

 

5. Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Nữ công công ty đủ mạnh để tham mưu hiệu quả cho Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở chỉ đạo phong trào, thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cán bộ nữ công, đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động nữ công.

 

6. Tranh thủ sự lãnh đạo của Chi bộ, BCH CĐBP, BCH CĐCS sự phối hợp tạo điều kiện của Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo chuyên môn các phòng, Nhà máy nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp cho phong trào thi đua “ Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” tiếp tục phát triển.

 

Ban Nữ công CĐCS Cty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long kien cua ban

busy