Chi nhánh Trung tâm Dược phẩm Thành phố Vĩnh Long

- Địa chỉ: Số 74 - đường 1/5 phường 1- Thành phố Vĩnh Long – tỉnh Vĩnh Long

- Số điện thoại: (070) 3822 411 - (070) 3836 879

- Số Fax: (070) 3833 048

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

- Chức năng:

- Người điều hành: Dương Ngọc Điệp

 + Số điện thoại: 0919 466 808

 + Email:


 kien cua ban

busy