Y học trong nước

Trong 225 hoạt chất, dược liệu này, có thể nhận thấy nhiều sản phẩm đã quen thuộc với người dân như: Vitamin A; Vitamin nhóm B, Vitamin PP... đơn chất hoặc phối hợp; Xanh Methylen; Natri Fluorid dạng phối hợp; Acetylcystein; Albendazol; Alcol Polyvinyl; Berberin; các hợp chất Calci (trừ Calcitriol) đơn chất hoặc phối hợp với Vitamin D…

Bên cạnh đó, các dược liệu không có độc tính hoặc không có những tác dụng có hại nghiêm trọng đã được biết hoặc khuyến cáo cũng được phép đăng ký quảng cáo cho công chúng trên phát thanh, truyền hình.

Các dược liệu có độc tính (mã tiền, ô đầu, lá ngón, trúc đào, hoàng nàn…) sẽ được xem xét trong từng loại thuốc cụ thể.

Được biết, Danh mục hoạt chất thuốc và dược liệu được đăng ký quảng cáo trên phát thanh, truyền hình được xây dựng trên cơ sở Danh mục thuốc không kê đơn và các tiêu chí cụ thể về tính chất dược lý, tính an toàn của thuốc; phù hợp với thực tế sử dụng, cung ứng thuốc của Việt Nam, thống nhất với các quy định về thông tin quảng cáo thuốc hiện hành.

Bộ Y tế cho biết, Danh mục này sẽ được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với với Danh mục thuốc không kê đơn khi Danh mục thuốc kê đơn có sự thay đổi. Trong trường hợp cần thiết, để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, một số loại thuốc có thể bị loại bỏ khỏi Danh mục nếu có những tác hại nghiêm trọng được phát hiện.

Danh mục này sẽ là một trong những căn cứ pháp lý để đăng ký, xem xét hồ sơ quảng cáo thuốc trên phát thanh, truyền hình.

Nguồn CP.VN
 kien cua ban

busy