Trụ sở chính

- Địa chỉ: Số 150 - Đường 14/9 - Phường 5 – Thành phố Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long

- Điện thoại liên hệ: (070) 3822 533

- Số Fax: (070) 3822 129

- Tổng giám đốc: Nguyễn Văn Sang

1. Phòng Kinh doanh dược phẩm

- Số điện thoại: (070). 3823 268 – (070) 3896 042

- Số Fax: (070) 3823 710

- Giám đốc kinh doanh OTC: Bùi Ngọc Chí Thiện

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2. Phòng Kinh doanh Capsule

- Số điện thoại: (070) 3895 605

- Số Fax: (070) 3821 183

- Giám đốc điều hành: Lê Duy Cường

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3. Phòng kinh doanh Vikimco

- Số điện thoại: (070) 3820 981

- Số Fax: (070) 3832 203

- Giám đốc điều hành: Nguyễn Thị Minh Trang

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Phòng Cung ứng vật tư

- Số điện thoại: (070) 3820 797

- Số Fax: (070) 3826 304

- Giám đốc điều hành: Nguyễn Trọng Đức

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. kien cua ban

busy