Công ty Liên doanh tại Lào

- Địa chỉ: 011 Lanexang St. - B.Hatsady - Chanthaboury District - Vientaine - Lao P.D.R

- Số điện thoại: (00.856.21) 243 624

- Số Fax: (00.856.21) 243 625

- Email:

- Chức năng: Phân phối các loại dược phẩm, capsule, các loại dụng cụ, trang thiết bị y tế cho ngành dược, ngành y tế, mỹ phẩm, thực phẩm dinh dưỡng, nguyên liệu và các loại dược phẩm bào chế khác của Công ty; phân phối dược phẩm xuất nhập khấu, hàng liên doanh liên kết.

- Người điều hành:

 + Số điện thoại:

 + Email:  
 kien cua ban

busy