Thông báo mời thầu

Thư mời chào giá cải tạo phòng sản xuất ống 5cc

th mi cho gi ci to phng 5cc_001
th mi cho gi ci to phng 5cc_002
th mi cho gi ci to phng 5cc_003


 kien cua ban

busy