Thông báo mời thầu

Thư mời chào giá Máy phát điện

thu_moi_chao_gia_may_phat_dien_01
thu_moi_chao_gia_may_phat_dien_02
thu_moi_chao_gia_may_phat_dien_03


 kien cua ban

busy