Thông báo mời thầu

Thông báo gia hạn thời gian mời thầu chào giá cung cấp và lắp đặt Máy ép bùn cho hệ thống xử lý nước thải

gia han thu moi chao gia may ep bun_001
thu moi chao gia may ep bun_001

thu moi chao gia may ep bun_002
thu moi chao gia may ep bun_003


 kien cua ban

busy