Thông báo mời thầu

Thư mời chào giá cung cấp và lắp đặt gói Điện động lực + HVAC

thu moi chao gia_001thu moi chao gia_002thu moi chao gia_003


 kien cua ban

busy