Sản xuất - Kinh doanh

Dược Cửu Long thông qua kế hoạch 96 tỷ lợi nhuận sau thuế năm 2017

Ngày 25 tháng 02 năm 2017, CTCP Dược phẩm Cửu Long (DCL) tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 tại Hà Nội.


Tại cuộc họp này, ĐHĐCĐ thông qua phương án kinh doanh năm 2017 với kế hoạch doanh thu thuần 914 tỷ đồng và 96 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; tăng tương ứng 24% và 7% so với con số đạt được năm 2016. Theo BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2016, DCL đạt 738 tỷ đồng doanh thu thuần và 90,149 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

 

img_2478

 

2016 là năm thứ 3 liên tiếp DCL đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng về doanh thu và lợi nhuận. Tính trung bình giai đoạn 2014 - 2016, DCL đạt tốc độ tăng trưởng lợi nhuận gần 70%/năm (năm sau so với năm liền trước).

 

Cũng tại cuộc họp này, ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành 500.000 cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ quản lý, với giá phát hành bằng mệnh giá cổ phần. Đợt phát hành này nhằm mục đích tạo động lực cho các cán bộ đang công tác tại Công ty, cũng như thu hút những nhân sự có trình độ cao về DCL.

 

img_2534  


DCL ra mắt HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới


Đặc biệt, DCL cũng xin thông qua chủ trương ủy quyền cho HĐQT thực hiện rà soát và điều chỉnh ngành nghề phục vụ cho việc phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài cũng như gợi mở về hướng đầu tư vào lĩnh vực mới là thuốc ung thư.

 

Năm 2016 được đánh giá là một năm thành công đặc biệt của DCL, khi Công ty không chỉ đạt được kết quả tăng trưởng ấn tượng về lợi nhuận mà còn thực hiện xây dựng được mạng lưới phân phối tốt, giúp tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời, cuối năm 2016, DCL cũng thực hiện xong thương vụ mua lại Euvipharm, một công ty dược thành viên của Valeant, hãng dược lớn từ Canada. Hoàn tất thương vụ này, DCL không chỉ đạt được mục tiêu nâng cao năng lực sản xuất với chi phí thấp mà còn tiết kiệm được khoảng 3 năm nếu tự xây dựng.

 

Từ năm 2015, DCL chính thức trở thành công ty con của CTCP Tập đoàn F.I.T. Là ngành chiến lược trong cơ cấu đầu tư của F.I.T, DCL được công ty mẹ đầu tư mạnh cả về vốn và nhân lực và đã có những chuyển mình mạnh mẽ trong chất lượng hoạt động. Tính đến cuối năm 2016, DCL có vốn điều lệ 563,328 tỷ đồng. Công ty hiện hoạt động trong 3 mảng chính là: Dược phẩm, viên nang rỗng và thiết bị y tế. kien cua ban

busy