09-10-2017 172 Lượt xem

Sau bài viết FIT đã làm gì trong năm 2017, Giáo sư tiến sĩ Quách Mạnh Hào – cố vấn chiến lược của FIT tiếp tục chia sẻ tới đông đảo bạn đọc, những nhà đầu tư về những phân tích kết quả kinh doanh của FIT. Và qua đó, sẽ giúp cho bạn đọc, những nhà đầu tư có cái nhìn chuyên sâu, toàn cảnh về tình hình của FIT hiện nay.

Chia sẻ của Giáo sư tiến sĩ Quách Mạnh Hào:

Tôi mới nhận được ước tính sơ bộ của bộ phận kế toán cho kết quả kinh doanh của Tập đoàn FIT cho đến Quý 3 năm 2017 và tôi nghĩ rằng, dù chưa phải là thông tin cuối cùng, nhà đầu tư và những người quan tâm cần được cập nhật.

Một cách thẳng thắn, tôi phải bắt đầu bằng việc nói rằng, kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch đặt ra. Cụ thể, hai chỉ tiêu quan trọng là doanh thu và lợi nhuận (sau thuế) đạt 69% và 83% so với kế hoạch quý III. Trước đó, doanh thu thực hiện quý I và II cũng ở mức 70% và 66% kế hoạch trong khi lợi nhuận đạt 68% quý I nhưng có đột biến ở quý II đạt 177% kế hoạch do tăng trưởng thu nhập hoạt động tài chính. Một cách thận trọng, doanh thu thực hiện khó có khả năng đạt kế hoạch cả năm, còn lợi nhuận (chỉ tính phần lợi ích của tập đoàn) thì có thể đạt được (97 tỷ, đạt 82% so với kế hoạch 119 tỷ).

Nhưng tôi không có lý do để lo lắng về tính hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh bởi khi nhìn vào các chỉ tiêu tỷ lệ lãi gộp và tỷ lệ lợi nhuận thuần, con số thực tế bám sát con số kế hoạch trong cả quý I, II, và III. Cụ thể, lãi gộp theo số kế hoạch nằm trong khoảng 23-24% doanh thu thì số thực hiện nằm trong khoảng 23-25%, còn lợi nhuận thuần kế hoạch trong khoảng 7-8% thì số thực hiện xoay quanh 7%. Như vậy, tôi nhìn nhận mấu chốt của kết quả kinh doanh nêu trên chính là sự sụt giảm doanh thu.

FIT tái cơ cấu

Hệ thống máy đóng chai của Vikoda

Điều đáng ngại nhất là khi chúng ta biết hiện tượng nhưng lại không biết vì sao. Thật may, trong trường hợp này, sự sụt giảm doanh thu là có thể giải thích được. Nó là hệ quả tất yếu của sự đánh đổi giữa thực hiện đầu tư tái cơ cấu sớm theo triết lý kinh doanh mới hay cố gắng thực hiện kế hoạch năm và duy trì mô hình cũ. Trong bản tin cập nhật đầu tháng 10, tôi đã nêu những khoản đầu tư quan trọng tại các mảng kinh doanh của FIT trong năm 2017. Việc xây dựng mới và nâng cấp nhà máy, đầu tư và lắp đặt dây chuyền mới, cơ cấu lại hoạt động và sản phẩm .v.v. đã dẫn tới việc các nhà máy không thể bám sát kế hoạch sản xuất, ảnh hướng tới kế hoạch bán hàng. Ở khía cạnh này, tôi nghĩ rằng Tập đoàn có thể đã thiếu sót khi không thường xuyên cập nhật thông tin về những sự thay đổi như vậy tới nhà đầu tư và cổ đông. Đó cũng chính là lý do tôi muốn một triết lý khác: cổ đông cần được biết thông tin sớm nhất, dù xấu hay tốt.

FIT tái cơ cấu 1

Hệ thống máy móc hiện đại của DCL

Những hoạt động đầu tư chiến lược và quá trình tái cơ cấu vẫn đang diễn ra. Trong quan điểm của tôi, tạo dựng giá trị dài hạn không thể là công việc của một vài tháng và nó cần sự đánh đổi các mục tiêu ngắn hạn. Rất khó để nói về tương lai, nhưng tôi có thể khẳng định rằng, sẽ không còn việc cố gắng để đưa ra các con số báo cáo đẹp và thông tin tốt. Những thay đổi hiện tại đưa chúng tôi hướng tới tôn trọng sự trung thực trong thông tin và quyền được biết của cổ đông. Thông tin trung thực tự thân nó đã là thông tin tốt. Chuyện đánh đấm cố phiếu tuyệt nhiên không có trong tư vấn chiến lược của tôi. Để tránh rủi ro, bạn chỉ nên quan tâm khi bạn biết và tin, dù đó là công ty nào.