30-10-2017 145 Lượt xem

Ngày 30/10/2017, Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa – F.I.T Beverage đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường tại trụ sở chính của công ty mẹ là Tập đoàn FIT – tòa nhà Times Tower – số 35 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tại Đại hội, HĐQT cùng các cổ đông tham dự đã thống nhất thông qua Quy chế Quản trị Công ty ban hành theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017, sửa đổi điều lệ Công ty; Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2016; Thông qua kế hoạch chuyển cổ phiếu từ sàn UPCOM sang thị trường niêm yết (Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh); Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm/ bầu thay thế thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát; cùng các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng cổ đông.

Điểm nổi bật tại ĐHCĐ bất thường năm 2017 của Vikoda chính là việc thông qua Quy chế quản trị công ty ban hành theo Nghi định 71/2017/NĐ-CP. Nhận thấy tầm quan trọng của việc quản trị đối với sự sống còn và phát triển của công ty, nhất là hiện nay Vikoda đang bắt đầu có những bước chuyển mình mạnh mẽ, HĐQT công ty đã xây dựng và đề xuất Quy chế quản trị công ty được thực hiện theo sự hướng dẫn của Nghị định 71, được đánh giá là đã chạm tới thông lệ quản trị tốt nhất cho doanh nghiệp.

Việc ban hành Quy chế quản trị công ty sẽ giúp cho Vikoda thúc đẩy việc quản trị công ty được tốt hơn. Hơn nữa, vấn đề quản trị công ty càng tốt thì càng bảo đảm lợi ích của các nhà đầu tư của công ty. Quy chế này còn quy định chi tiết về cổ đông và Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, ngăn ngừa xung đột lợi ích, công bố thông tin, giám sát và xử lý vi phạm.

Nhằm từng bước nâng cao chất lượng quản trị công ty, đảm bảo năng lực thực thi nhiệm vụ và tính bảo mật, Quy chế quản trị của Vikoda đã đưa ra quy định về việc một thành viên Hội đồng quản trị của công ty đại chúng không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị quá 5 công ty khác. Quy định này cũng phù hợp với thông lệ quốc tế về quản trị công ty, đảm bảo hiệu quả hoạt động của thành viên hội đồng quản trị. Và cuối cùng là những quy định về giao dịch với người có liên quan cũng được chi tiết hóa nhằm hạn chế các giao dịch của công ty với người có liên quan gây tổn hại cho cổ đông và công ty, đồng thời vẫn đảm bảo phù hợp với các doanh nghiệp thuộc ngành nghề nhất định.

Vikoda ĐHCD bat thuong

Ngoài ra, ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch chuyển cổ phiếu từ thị trường UPCOM sang thị trường niêm yết (Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh) nhằm tăng cường tính minh bạch trong việc quản trị doanh nghiệp, việc công bố thông tin, tăng tính thanh khoản từ đó khẳng định vị thế và nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp trên thị trường. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và thực hiện dựa trên yêu cầu của các Sở.

Vikoda ĐHCD bat thuong 1

Với mục tiêu đặt ra là xây dựng và phát triển thương hiệu Việt thật mạnh, đủ sức cạnh tranh với các thương hiệu quốc tế lớn, việc xây dựng hoàn chỉnh Quy chế quản trị công ty làm nền tảng vững chắc sẽ góp phần giúp Vikoda – FIT Baverage dần dần chinh phục được các mục tiêu trong kỳ vọng của mình, thông qua các thành tựu về việc phát triển thương hiệu, về việc gia tăng độ bao phủ của sản phẩm trên thị trường, về việc nâng cao độ yêu thích của khách hàng đối với các sản phẩm… và lấy đó làm đà tăng trưởng để tiếp tục mở rộng thị trường, chinh phục những thị trường mới và tiềm năng.

Được sự đầu tư và định hướng chiến lược từ công ty mẹ là F.I.T Group, hiện nay Vikoda – FIT Beverage đang dần hoàn thiện để sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh, trên đà trở thành top 05 doanh nghiệp nước uống hàng đầu tại Việt Nam, hiện thực hóa mục tiêu nâng tầm thương hiệu Việt, bảo vệ sức khỏe và gia tăng giá trị lợi ích cho người tiêu dùng Việt.