Giới thiệu

Hội đồng quản trị

 

Ông Nguyễn Văn Sang - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

ong nguyen van sang copy

Ông NGUYỄN VĂN SANG

 

Ông Sang có hơn 10 năm kinh nghiệm về điều hành và quản lý trong các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tài chính, năng lượng, và thương mại. Trước khi thành lập FIT năm 2007, ông Sang đã từng làm việc nhiều năm trong các tập đoàn đa quốc gia và các doanh nghiệp lớn trong nước như P&G, Shell Gas Haiphong Ltd, Electrolux, Chứng khoán Dầu khí.


Ông Sang tốt nghiệp Đại học và lấy bằng Thạc sỹ Tài chính tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

 

 


Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó chủ tịch HĐQT

 

nguyen thi minh nguyet

Bà NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT

 

Bà Nguyệt đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, thương mại và hành chính nhân sự tại các Công ty Liên doanh và Đa quốc gia như Mekong Automobile Corporation, Shell Gas Haiphong Ltd, CTCP Đầu tư F.I.T.


Bà Nguyệt tốt nghiệp trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Kinh tế Quốc dân và đã có bằng Thạc sỹ quản trị kinh doanh của trường Đại học kinh tế Quốc dân.

 


Bà Bùi Thanh Hương - Thành viên HĐQT

 


 


Bà Dương Thị Minh Nguyệt - Thành viên HĐQT

 


 


Ông Đỗ Thế Cao - Thành viên HĐQT

 Tin cũ hơn: