Introduction

Ban Kiểm soát

There are no translations available.

Ông Phí Xuân Trường - Trưởng ban kiểm soát

 

Mr Truong 2

Ông Phí Xuân Trường


Ông Trường có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tư vấn đầu tư tại Công ty TNHH PwC Việt Nam, CTCP Đầu tư F.I.T…

 


 

Ông Phạm Việt Dũng - Thành viên Ban kiểm soát

 

pham viet dung

Ông Phạm Việt Dũng


Ông Dũng có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tư vấn đầu tư tại các công ty Ernst & Young Việt Nam, CTCP Đầu tư F.I.T…

 


 

Bà Vũ Thị Minh Hoài - Thành viên Ban kiểm soát


trang

                   

Newer news items:
Older news items: