Giới thiệu

Ban Kiểm soát

Ông Phí Xuân Trường - Trưởng ban kiểm soát

 

Mr Truong 2

Ông Phí Xuân Trường


Ông Trường có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tư vấn đầu tư tại Công ty TNHH PwC Việt Nam, CTCP Đầu tư F.I.T…

 


 

Ông Phạm Việt Dũng - Thành viên Ban kiểm soát

 

pham viet dung

Ông Phạm Việt Dũng


Ông Dũng có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tư vấn đầu tư tại các công ty Ernst & Young Việt Nam, CTCP Đầu tư F.I.T…

 


 

Trần Huệ Nga - Kế toán trưởng


trang

Bà Trần Huệ Nga


Bà Nga tốt nghiệp cử nhân kinh tế, đã kinh qua các công việc kế toán tổng hợp, phó phòng TCKT trước khi được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng DCL. Bà Nga có nhiều kinh nghiệm trong nghiệp vụ tài chính kế toán áp dụng cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: