19-04-2018 300 Lượt xem

Tập đoàn FIT và các công ty thành viên đang hướng tới một trong những thời khắc quan trọng nhất của quá trình tái cấu trúc: mùa đại hội cổ đông – mùa ra những quyết định quan trọng.

Trong năm 2017, sự chuyển dịch theo định hướng kinh doanh mới, hướng tới giá trị bền vững cho cổ đông, đã đi liền với những quyết định đầu tư quan trọng của Tập đoàn cũng như của các công ty thành viên. Cụ thể, CTCP Dược Cửu Long (DCL trên HSX) đã thực hiện việc mua lại nhà máy Euvipharm, xây dựng nhà máy Capsule III mới, và đặc biệt là tham gia liên doanh sản xuất thuốc điều trị ung thư Benovas với SCIC. Trong khi đó, CTCP Vật tư Nông nghiệp Cần Thơ (TSC trên HSX) đã thực hiện việc cắt giảm các mảng kinh doanh không phù hợp với khả năng như TSP và giảm các hoạt động thương mại khác. CTCP Nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage (VKD trên HNX), nơi sở hữu nguồn nước khoáng Đảnh Thạnh với nồng độ pH>=8.5,  đặc biệt hiếm ở Việt Nam, cũng đã đầu tư mạnh vào hệ thống sản xuất, mẫu mã sản phẩm và đặc biệt là hệ thống phân phối. Và cuối cùng, có thể là quan trọng nhất, là Tập đoàn đã lựa chọn đi theo con đường minh bạch hóa, hiệu quả và trung thực với thị trường về những gì mình làm.

Tái cơ cấu chưa bao giờ là một quá trình dễ dàng, và không tránh khỏi những mất mát. FIT cũng như các công ty thành viên đã không nằm ngoài quy luật đó. Nhìn rõ nhất là sự sụt giảm doanh thu tại hầu hết các mảng kinh doanh, hệ quả của quá trình đầu tư xây dựng mới và định hình lại mô hình kinh doanh. Số liệu báo cáo tài chính cuối năm 2017 cho thấy một sự sụt giảm doanh thu khoảng 33% so với năm 2016. Sự sụt giảm doanh thu này đã dẫn đến các chỉ tiêu về lợi nhuận sụt giảm, mặc dù không tương ứng, ở mức 21%. Đặc biệt, TSC đã chịu lỗ 30 tỷ và VKD không có lãi.

Nhưng đó là một sự đánh đổi đáng giá, bởi các tiêu chí hiệu quả hoạt động đã bắt đầu được cải thiện. Các chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế và sau thuế so với doanh thu và lợi nhuận gộp đều cải thiện so với trước đó, tính trung bình tại các mảng kinh doanh. Một ví dụ cụ thể là chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và sau thuế so với doanh thu thuần tăng từ 8.1% lên 10.1% và từ 5.9% lên 6.9% tương ứng năm 2017 so với 2016. Đáng chú ý không kém là dòng tiền hoạt động của Tập đoàn tăng mạnh từ âm 90 tỷ năm 2016 lên 97 tỷ năm 2017. Mặc dù các kết quả mới đang là bước đầu, nó đang dần chứng minh cho một lựa chọn đúng đắn: giá trị cổ đông bền vững đã được chọn để thay cho những con số hào nhoáng ngắn hạn.

Nhìn chung, quá trình tái cơ cấu và định hình mô hình kinh doanh mới đang đi đúng hướng. Năm 2018 sẽ là năm mà những nỗ lực không mệt mỏi đó, có thể nói là sự hy sinh lợi ích ngắn hạn, tiếp tục được nhìn thấy rõ hơn bằng kết quả kinh doanh. Có thể thấy, lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Tập đoàn và các công ty thành viên thực sự đã và đang nỗ lực để chào đón một tương lai mới cho tập đoàn. Nhìn vào kế hoạch kinh doanh, là kết quả của những trao đổi và tranh luận nghiêm túc, liên tục giữa lãnh đạo và nhân viên về khả năng của công ty và tiềm năng của thị trường, chúng ta có thể tin tưởng vào những kết quả tốt đẹp chờ đón phía trước. Sẽ không bao giờ là chậm để làm điều đúng đắn.