28-12-2016 1015 Lượt xem

Sau khi hoàn tất mua 510.000 cổ phiếu của DCL, ban lãnh đạo F.I.T quyết định mua thêm 1,5 triệu cổ phiếu của DCL, tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu lên 66,18% tương đương với 37.282.616 cổ phiếu. Dự kiến giao dịch sẽ được hoàn tất trong khoảng thời gian từ 09/11/2016 đến 09/12/2016.

 

Quyết định này được thực hiện theo Nghị quyết HĐQT số 23/2016/NQ-HĐQT/F.I.T được công bố vào ngày 4 tháng 8 năm 2016. Theo kế hoạch trong năm 2016, F.I.T dự kiến sẽ mua từ 5 đến 10 triệu cổ phiếu của DCL để thực hiện theo đúng chiến lược công ty đã đề ra là “đầu tư có chiều sâu vào ngành Dược phẩm”.

 

Từ khi có sự đầu tư mạnh mẽ của công ty mẹ F.I.T cùng định hướng chiến lược có chiều sâu, Công ty CP Dược phẩm Cửu Long đã có những bước phát triển vượt bậc trở thành một trong những công ty dược phẩm có uy tín và hàng đầu tại Việt Nam. Với quyết định này, cổ đông của Công ty mẹ F.I.T sẽ là những người được hưởng lợi từ sự tăng trưởng của DCL.