20-11-2017 427 Lượt xem

FIT tự hào trở thành nhà tài trợ chính thức cho chương trình kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga là một chương trình ý nghĩa, khẳng định tình hữu nghị son sắt giữa nhân dân hai nước Nga và Việt Nam.

Cách mạng Tháng Mười Nga là một sự kiện đánh dấu sự ra đời của Nhà nước Nga Xô Viết. Cách mạng Tháng Mười Nga – Cách mạng Xã hội Chủ nghĩa do giai cấp vô sản tiến hành, thắng lợi của cuộc cách mạng đã hình thành Nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trên thế giới đưa nước Nga đi theo con đường xây dựng Chủ nghĩa Xã hội.

100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi đã mang đến cho nhân loại hòa bình và tiến bộ. Hoạt động kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga là dịp khẳng định ý nghĩa, vai trò lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với Cách mạng Việt Nam – nền tảng của quan hệ hữu nghị Việt – Xô trước đây và Việt – Nga ngày nay.

Phát huy, kế thừa giá trị lịch sử để lại, việc tổ chức kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga là hết sức cần thiết nhằm góp phần phát triển, tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị – hợp tác truyền thống hai bên trong giai đoạn mới, phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt – Nga tại các lĩnh vực thương mại, kinh tế, quân sự, văn hóa….đặc biệt là mối quan hệ hợp tác lâu bền và đầy tiềm năng giữa các doanh nghiệp Việt và Nga.

Cũng như bất cứ doanh nghiệp nào, tập đoàn FIT mong muốn đóng góp và thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp tới sự phát triển chung của toàn xã hội và đất nước. Chính vì lẽ đó, FIT đã chung tay tham gia trở thành nhà tài trợ cho một sự kiện lớn và đầy ý nghĩa như chương trình kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng 10 Nga.

Hiện nay, sau một thập kỷ phát triển vững mạnh, FIT cùng các công ty thành viên đang nỗ lực cho sự phát triển bền vững không chỉ ở phạm vi doanh nghiệp mà còn tổ chức và đồng hành các chương trình, hoạt động mang tính trách nhiệm xã hội, vì sự phát triển chung của cộng đồng như: tổ chức các hoạt động thiện nguyện, tài trợ các chương trình cho thế hệ trẻ, cho các hoạt động thể thao… Đây được coi là sự cam kết trong chiến lược phát triển dài hạn của FIT và các công ty thành viên, hướng tới sự phát triển lâu bền trong tương lai.