28-12-2016 692 Lượt xem

Với giao dịch lần này, F.I.T đã nắm giữ 63,52% cổ phiếu của DCL, tương đương với 35.782.616 cổ phiếu. Việc mua thêm cổ phiếu này được thực hiện theo Nghị quyết HĐQT số 23/2016/NQ-HĐQT/F.I.T mà công ty đã công bố vào ngày 4 tháng 8 năm 2016. Theo kế hoạch trong năm 2016, F.I.T dự kiến sẽ mua từ 5 đến 10 triệu cổ phiếu của DCL để thực hiện theo đúng chiến lược công ty đã đề ra là “đầu tư có chiều sâu vào ngành Dược phẩm”.

Trong những năm gần đây, kết quả kinh doanh của DCL rất khả quan, khi liên tục có sự tăng trưởng mạnh mẽ về lợi nhuận theo từng năm. Cụ thể, năm 2012 Công ty đạt lợi nhuận 19 tỷ đồng; năm 2013 đạt 30,2 tỷ đồng, năm 2014 đạt 31,7 tỷ đồng, năm 2015, sau khi có sự đầu tư của công ty FIT, DCL đã đạt lợi nhuận hơn 60,6 tỷ đồng.

 

Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016, doanh thu thuần hợp nhất lũy kế 2 quý đầu năm đạt 355,57 tỷ đồng đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 41,08 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng tương ứng 12% và gần 40%. Hiện nay, DCL là công ty có nhà máy viên nang rỗng lớn nhất cả nước, chiếm 40% thị phần và đang bắt đầu triển khai dự án mở rộng thêm nhà máy để nâng cao năng suất và tối ưu hóa các nguồn lực.

 

Từ khi có sự đầu tư mạnh mẽ của công ty mẹ F.I.T cùng định hướng chiến lược có chiều sâu, Công ty CP Dược phẩm Cửu Long đã có những bước phát triển vượt bậc trở thành một trong những công ty dược phẩm có uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Với quyết định này, cổ đông của Công ty mẹ F.I.T sẽ là những người được hưởng lợi từ sự tăng trưởng của DCL.