13-06-2018 3076 Lượt xem

Theo thông báo của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (mã FIT), công ty đã hoàn thành mua thêm 2 triệu cổ phiếu của Công ty CP Dược phẩm Cửu (DCL).

Với 2 triệu cổ phiếu mua thêm, F.I.T đã nắm giữ 74,61% cổ phiếu của DCL, tương đương với 42.402.616 cổ phiếu. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 01/06/2018 đến 08/06/2018.

Trong những năm gần đây, kết quả kinh doanh của DCL rất khả quan, khi liên tục có sự tăng trưởng mạnh mẽ về lợi nhuận theo từng năm. Trong năm 2018, kế hoạch kinh doanh của Dược Cửu Long được đặt ra với doanh thu thuần là 963 tỷ đồng tăng 26% ; lợi nhuận sau thuế là 86 tỷ đồng tăng 15% so với năm 2017. Với những hoạch định, mục tiêu cụ thể, năm 2018, DCL sẽ tập trung đầu tư mạnh mẽ hơn nữa cho hoạt động sản xuất kinh doanh với nền tảng là tối ưu năng lực sản xuất, tăng sản phẩm thử tương đương sinh học, nghiên cứu sản phẩm mới phù hợp xu thế thị trường, hoàn thiện hệ thống bán hàng, chuẩn hóa năng lực bộ máy nhân sự, chuyên nghiệp hóa công tác quản trị điều hành, đảm bảo tình hình tài chính vững mạnh. Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu khả thi dự án xây dựng nhà máy thuốc ung thư dự kiến sẽ khởi công đầu năm 2019.

Hiện nay, DCL còn là công ty có nhà máy viên nang rỗng lớn nhất cả nước, chiếm 40% thị phần, nhà máy sản xuất Capsule III của DCL cũng đã hoàn thành xây dựng. DCL sẽ tiếp tục nghiên cứu dự án đầu tư nhà máy sản xuất Capsule 4 căn cứ vào nhu cầu của thị trường.

Từ khi có sự đầu tư mạnh mẽ của công ty mẹ F.I.T cùng định hướng chiến lược có chiều sâu, Công ty CP Dược phẩm Cửu Long đã có những bước phát triển vượt bậc trở thành một trong những công ty dược phẩm có uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Với quyết định này, cổ đông của Công ty mẹ F.I.T sẽ là những người được hưởng lợi từ sự tăng trưởng của DCL.

Tin tức liên quan

Ngày 12 tháng 04 năm 2019, Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019. ...

Là một người kiên trì, luôn hướng về hiệu quả công việc và có trình độ học vấn ấn tượng (Thạc sĩ dược và thạc sĩ quản trị kinh d...

Thoái hóa khớp, đặc biệt là khớp gối đang dần trở thành căn bệnh phổ biến rộng rãi không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Glucosam...