DCL news

05-10-2020 95 Views
Hình ảnh của một thương hiệu trong tâm trí của khách hàng hầu như sẽ là những ấn tượng về phần nhìn được thể hiện qua hệ thống các yếu tố trong bộ nhận diện thương hiệu – nổi bật ...
30-09-2020 123 Views
Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2020, Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL) lãi 27 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ hơn 5 tỷ đồng. Có được kết quả đáng khích lệ này phải kể đến việc DCL đã ...
17-08-2020 324 Views
Để chuẩn bị tốt hơn cho những chặng đường tiếp theo, phù hợp với chiến lược phát triển trong giai đoạn mới của Dược Cửu...
04-08-2020 360 Views
Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2020 Dược phẩm Cửu Long (DCL) một công ty con của Tập đoàn FIT lãi 27 tỷ đồng trong khi cùng kỳ ...
06-07-2020 193 Views
Pharmaceutical Cuu Long with valid alterations after the restructuring process has proved the right direction of the ...
24-06-2020 556 Views
On June 24th, 2020, Cuu Long Pharmaceutical Joint Stock Company (DCL) successfully organized the Annual General Meeting...
30-03-2020 7739 Views
In February 2020, Cuu Long Pharmaceutical recorded a revenue of more than VND 70 billion, exceeding 61% compared to ...
17-03-2020 4339 Views
On the morning of February 21, 2020, Cuu Long Pharmacy organized a gift giving program to support people against the ...