Event

19-07-2018 34371 Views
Panalgan là dòng sản phẩm nhóm “Giảm đau hạ sốt” đã được sự tin tưởng từ khách hàng và sự tin dùng của người sử dụng về chất lượng cũng như hiệu quả điều trị, dòng sản phẩm ...
15-06-2018 2664 Views
Recently, Cuu Long Pharmaceutical Joint Stock Company has organized the Sales Kick off Meeting for the OTC business teams in Phu Quoc. 2018 Sales Kick Off Meeting of Cuu ...
11-06-2018 2809 Views
At the end of May, Cuu Long Pharmaceutical Joint Stock Company (DCL) held the 2018 Gratitude Conference for Capsule ...
02-05-2018 3825 Views
Panalgan – the product line of Cuu Long Pharmaceuticals Joint Stock Company is honored “Famous Brand in 2018”. ...
26-04-2018 3833 Views
On April 21, 2018, Cuu Long Pharmaceutical Joint Stock Company held the Annual General Meeting (AGM) in 2018 at ...
31-01-2018 835 Views
Kick off 2018 of the nationwide business team of Cuu Long Pharmaceuticals was held in the city of Ha Long ...
13-01-2017 1823 Views
Cuu Long Pharmaceutical Joint Stock Company (DCL) has summed up 2016 and plan for 2017 by the program chain of OGSM Day...