01-10-2018 804 Views

Mô tả công việc

- Kế toán tổng hợp báo cáo tài chính - thuế:

  • Kiểm soát doanh thu, chi phí, giá thành, hàng tồn kho
  • Kiểm soát hạch toán nguyên giá, phân bổ khấu hao TSCĐ, CCDC.
  • Lập báo có tài chính theo quy định của Nhà nước, của tập đoàn theo định kỳ hoặc bất thường.
  • Kiểm soát số liệu kê khai thuế, số đã nộp, so sánh và đối chiếu với phần mềm kế toán.
  • Kiểm soát chi phí hoạt động của Công ty, theo dõi và cập nhật chi phí hoạt động dựa trên dự toán Ngân sách. Phát hiện kịp thời những chi phí vượt định mức, kết hợp với cơ sở giải trình (nếu có).

- Kế toán công nợ, chí phí

  • Nhận, kiểm tra hồ sơ, hạch toán chi phí, quyết toán chi phí hợp lý hợp lệ.
  • Giám sát công nợ toàn công ty thông qua việc trực tiếp theo dõi nợ và thanh toán tiền của khách hàng;
  • Lập báo cáo phân tích nợ và cảnh báo nợ xấu
  • Giám sát việc tuân thủ chính sách bán hàng của các chi nhánh, các bộ phận kinh doanh trong việc bán hàng và quản lý nợ
  • Định kỳ vào cuối mỗi quý, năm tài chính lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo TT 228

Yêu cầu công việc

- Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Kế toán tài chính

- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm 03 năm trở lên

- Nắm và hiễu rõ quy định pháp luật về nguyên tắc - chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán

Kĩ năng:

- Thành thạo sử dụng tin học văn phòng

- Tiếng Anh nghe nói đọc viết.

- Trung thực, cẩn thận, có khả năng làm việc độc lập

- Năng động, chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm.

- Giao tiếp, tình thần hợp tác tốt với đồng nghiệp, khách hàng.

Hồ sơ dự tuyển gồm:

- Đơn dự tuyển hoặc Thông tin ứng viên dự tuyển (Đơn xin việc)

- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh cá nhân 4x6 và xác nhận của chính quyền địa phương, không quá 06 tháng)

- Giấy khám sức khỏe của bệnh viện đa khoa cấp quận/huyện trở lên có thời hạn không quá 06 tháng)

- Giấy khai sinh, CMND, HKTT,… (bản sao có chứng thực)

- Các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ......(bản sao có chứng thực)

- Giấy tờ khác (nếu có).

- Hồ sơ đựng trong phong bì 25x32cm, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc

Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian nộp hồ sơ đến hết ngày 28/10/2018.

- Người dự tuyển gởi hồ sơ tại: Phòng Hành chánh Nhân sự Công ty

- Địa chỉ: Số 150, đường 14/9, phường 5, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

- Điện thoại: 02703 822533 - 0203 830932