News from F.I.T

06-04-2018 69 Views
Phát huy tinh thần tương thân tương ái và mong muốn san sẻ với những hoàn cảnh khó khăn vốn là truyền thống của FIT, vì vậy ngay khi nhận được thông tin về trường hợp của ...
20-11-2017 146 Views
OGSM is a tool that has been adopted by the FIT Board for the planning, implementation and control of the company’s strategy and actions since its establishment. And OGSM is...
20-11-2017 106 Views
Tero’s appearance on the Noon Business Finance News on VTV1 helps the brand strengthen its name and affirm its ...
02-02-2017 695 Views
FIT Group JSC has been named in the “Top 500 largest private enterprises in Vietnam” in 2016 published survey  by ...
28-12-2016 749 Views
Sau khi hoàn tất mua 510.000 cổ phiếu của DCL, ban lãnh đạo F.I.T quyết định mua thêm 1,5 triệu cổ phiếu của ...
23-02-2017 627 Views
02.21.2017, FIT Group JSC (FIT code) has announced the registration of buying 3 million shares of Cuu Long ...
02-02-2017 859 Views
FIT Group Joint Stock Company has been granted the certificate “Top 10 credibility Enterprises in Vietnam with the ...
28-12-2016 428 Views
Với giao dịch lần này, F.I.T đã nắm giữ 63,52% cổ phiếu của DCL, tương đương với 35.782.616 cổ phiếu. Việc mua thêm cổ ...