CSR

08-11-2019 168 Views
Chương trình Khám chữa bệnh tại Kontum là chuỗi chương trình thường kỳ mà FIT và các công ty thành viên đặt ưu tiên hàng đầu trong các chương trình trách nhiệm cộng đồng của Tập ...
13-09-2019 160 Views
At the end of August, FIT joined with MT group and Tu Hue Voluntary Doctors Association implemented the program “Medical examination, medicine distribution, giving gift ” for 700 ...
19-08-2019 235 Views
Gia Khanh is 11 years old Thai ethnic boy from Muong Xen, Ky Son, Nghe An. Gia Khanh has suffered from leukemia since ...
22-07-2019 221 Views
Hơn 1000 lượt khám chữa bệnh miễn phí và hơn 1000 phần quà đã được trao cho bà con tại xã Phú Hưng, Huyện Cái Nước, Cà ...
22-07-2019 222 Views
Hanako Kawasaki has excellently won the National Youth Golf Championship 2019 sponsored by Vikoda in Cam Ranh, Khanh ...
18-07-2019 215 Views
VJO 2019 – The Vietnam National Youth Golf Championship was successfully held from July 12-14 in Cam Ranh, Khanh Hoa. ...
15-07-2019 590 Views
250 sets of rice and 200 moon cakes were handed out to patients and their families in July Sharing at National ...
26-06-2019 261 Views
In the late middle of June and early July, it will take place “Summer Golf Festival” in Nha Trang with a series of ...