Career opportunities

08-05-2020 135 Views
Vị trí:                          Phó Giám Đốc ...
24-03-2020 277 Views
Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long cần tuyển: Vị trí:                 ...
13-04-2020 90 Views
Vị trí: Nhân viên Cơ khí hành chánh Địa điểm làm việc: Nhà máy sản xuất Capsule Mô tả công việc: Vận hành hệ thống...
17-03-2020 229 Views
Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long cần tuyển: Vị trí:                 ...
13-04-2020 148 Views
Vị trí: Lao động phổ thông Địa điểm làm việc: Nhà máy sản xuất Capsule Số lượng: 15 Mô tả công việc: Chi tiết ...