1523258564_rabe-up-01

RABEPRAZOL 20

Rx Thuốc bán theo đơn

RABEPRAZOL 20

Viên bao phim tan trong ruột

THÀNH PHẦN:       

    Rabeprazol natri ………………. 20 mg

    Tá dược vừa đủ.............................… 1 viên

 (Tá dược gồm: cellulose vi tinh thể, tinh bột tiền hồ hóa, croscarmellose sodium, povidon K30, natri hydrocarbonat, magnesi stearat, eudragit L100, PEG 6000, titan dioxyd, talc, màu vàng oxyd sắt)

DẠNG BÀO CHẾ: Viên bao phim tan trong ruột

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 vỉ x 10 viên bao phim tan trong ruột, hộp 3 vỉ x 10 viên bao phim tan trong ruột