1524012995_1524010742-vilver-01

Liver-VPC

Thành phần cấu tạo:

Cao Cỏ nhọ nồi (10:1) (Extractum Herba Ecliptae)                                     16mg

Cao Nhân trần tía(5:1) ( Extractum Herba Adenosmatis bracteosi)             16mg

Cao Thục địa(2:1) (Extractum Radix Rehmanniae glutinosae praeparata)  16mg

Cao Diệp hạ châu(5:1) (Extractum Herba Phyllanthi urinariae)                   65mg

Cao Bồ công anh (5:1)(Extractum Herba Lactucae indicae                          65mg

Cao Xuyên tâm liên(5:1) (Extractum Herba Andrographis paniculatae)      65mg

Bột Ngũ vị tử (Fructus Schisandrae)                                                             32mg

Phụ liệu: calci phosphat, silicon dioxyd, magnesi stearat, talc, đường trắng, gelatin, carnauba, titan dioxyd, màu brown HT, màu ponceau 4R.

  1. 3. Công dụng:

Giúp tăng cường thải độc cho gan, giúp tăng cường chức năng gan trong các trường hợp: viêm gan, xơ gan, gan nhiễm mỡ.